LA NÒMINA

SUMARI:

1.- El salari
2.- Estructura del salari
3.- Deduccions
4.- Cotització a la Segiretat Social
5.- Prestacions
6.- La nòmina. Cálcul de supòsits pràctics


CONTINGUT

BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

PRESTACIONS

LA NÒMINA:
    Estructura rebut  de salaris 
    Cálcul de la nòmina - Rebut (Fulla Excel)