CONTRACTES

Informació
(clicar)

PARTS CONTRACTE DE TREBALL 

MODALITATS CONTRACTUALS

(clicar)GUÍA DE MODALIDADES DE CONTRATOS y medidas de fomento de la contratación. 
EL PERÍODE DE PROVA


EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL "ETT"

L'activitat d'una empresa de treball temporal  consisteix a posar a la disposició d'una altra empresa usuària, amb caràcter temporal, treballadors per ella contractats. La contractació dels treballadors per cedir-los temporalment a una altra empresa només podrà efectuar-se a través d'empreses de treball temporal degudament autoritzades en els termes previstos per la llei".


Informació ETT

Exemples d'empreses ETT:
El contracte de Treball (Eva Ferrer 23/04/2014)